Skadet Fotografisk Materiale

Publisert: 2 jan 2014

Skrevet av: Andreas Harvik

I arbeidet med større fotografiske arkiver har det vært flere institusjoner som har opplevd å bli konfrontert med materiale som har satt dem i en vanskelig og ukjent situasjon. Prosjektet er ment å gi en veiledning for de som kommer over skadet materiale i samlingen.

Nedbrutt Nitrat og Acetat har skapt vanskelige arbeidsforhold og sammen med store kvanta og pressede tidsrammer har det ført til flere episoder der ansatte har blitt syke.

Også håndtering av støv, muggsopp og midd har forårsaket allergier og helseskader hos personell som arbeider med fotografiske samlinger og arkiv.
Mot denne bakgrunn var det ønskelig å  utarbeide en veiledning vedrørende håndtering av diverse typer skadet fotografisk materiale. Veiledningen gir arkivarer, fotografer, konservatorer og andre som til daglig håndterer fotografier en innføring i;

- Identifisering av skader
- Gode arbeidsrutiner for å unngå helseskader
- Forsalg til bevaringsstrategier av skadet materiale
- Kassasjon av skadet materiale
- Lenker til utdypende litteratur om emnet

Resultatet av prosjektet har resultert i en håndbok for håndtering av skadet materiale skrevet av fotokonservator Jens Gold på Preus Museum.

Håndboken finner du til nedlastning her under publikasjoner.

Det er også mulighet til å lese Jens Gold sin artikkel om rekonstruksjon av Europeiske Daguerro-og ambrotypi glass omslag på side 10-25 i Nordisk Konservator Forbunds norske medlemsblad (lastes ned her).

Tittel-Skadet-fotografisk-material

Skadet glassnegativ, foto: Jens Gold