Forskningsprosjekt - nye restaureringsmetoder til tidlig 18-hundretalls våtplate-positiver på glass

Publisert: 17 jan 2018

Skrevet av: Monika Sjue

Fig2

Konserveringsavdelingen ved Preus museum har lansert et forskningsprosjekt i 2016/17 i samarbeid med konservatorstudiene ved Universitetet i Oslo - UiO - Institutt for arkeologi, konservering og historie, som skal fokusere på nye restaureringsmetoder til tidlig 18-hundretalls våtplate-positiver på glass.

I 2017 ble det gjennomført en survey ved Bergen bymuseum (15.06.17). Bergen bymuseum oppbevarer Norges største samling av daguerreotypier og våtplate-positiver på glass. Denne undersøkelse og undersøkelsen ved Preus museums våtplate-positive / Ambrotypi-samling gir hovedgrunnlaget for forskningsarbeidet. Prosjektet fokuserer på nye selvutviklete konserveringsmetoder for fotografiske materialer med glassbase og de komplekse presentasjons- og oppbevaringssystemer det innebærer. Museets fotokonservator presenterte prosjektet til fagkolleger ved Universitetet i Oslo og medlemmene av det Norske konservatorforbund ved UiO og Folkemuseet. Prosjektet gjennomføres ved Preus museum og Universitetet i Oslo – fakultet for konservering, Det skal avsluttes i 2018 med et material overgripende Masterarbeid i gjenstands konservering. Hele tiltaket er planlagt avsluttet i 2019/20 med en ferdig konservert våtplate positive / Ambrotypi samling i Preus museum.

Prosjektet skal presenteres i detalj ved Fotonettverkets møte i Tromsø våren 2018.