Prosjekter

Forskningsprosjekt - nye restaureringsmetoder til tidlig 18-hundretalls våtplate-positiver på glass

Publisert: 17 jan 2018

Konserveringsavdelingen ved Preus museum har lansert et forskningsprosjekt i 2016/17 i samarbeid med konservatorstudiene ved Universitetet i Oslo - UiO - Institutt for arkeologi, konservering og historie, som skal fokusere på nye restaureringsmetoder til tidlig 18-hundretalls våtplate-positiver på glass.

Fig2

Skadet Fotografisk Materiale

Publisert: 2 jan 2014

I arbeidet med større fotografiske arkiver har det vært flere institusjoner som har opplevd å bli konfrontert med materiale som har satt dem i en vanskelig og ukjent situasjon. Prosjektet er ment å gi en veiledning for de som kommer over skadet materiale i samlingen.

Tittel-Skadet-fotografisk-material

Skadet glassnegativ, foto: Jens Gold

Widerøe

Publisert: 6 nov 2013

Widerøes Flyveselskap a/s flyfotoarkiv,- et av de viktigste fotoarkivene i Norge,- ble stykket opp og solgt til kommunene i 1970-åra. Ved prosjektets start fantes ingen nasjonal oversikt over materialet og en del av materialet hadde ukjent status.

Prosjektets mål var å skaffe oversikt over materialet, digitalisere det og gi bildene tilbake til folket.

Widerøe Rafoss Kvinesdal

Rafoss i Kvinesdal. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.