Om Fotonettverket

Om Fotonettverket
Fotonettverkets hovedoppgaver er å:

* Bidra til en universell tilgang til fotoarven
* Dyrke den gode faglige samtalen
* Åpne for mangfoldet i fotohistorien
* Fremheve det lokale og det spesifikke

Fotografiet er en av våre viktigste kulturbærere og en vesentlig kilde til kunnskap om historien og samtiden. Fotografiets doble ansikt, som både indeks og ikon, gjør det til et spesielt interessant studieobjekt. Ut i fra historiske bilder kan vi lære noe om det som er avbildet. Men vi kan også lære noe om fotografen, den som har bestilt eller benyttet bildet og om det samfunnet det springer ut av.

Forvaltningen av den fotografiske kulturarven byr også på særskilte utfordringer. Bildene kan lett forvitre ved dårlige lagringsforhold, og de store mengdene fotografi i arkiv, bibliotek og museer – man anslår ca 60 millioner bilder – gjør at man må foreta et kritisk utvalg når man formidler. Men feltet byr også på store muligheter. Derfor har arkiv, bibliotek og museer på fotobevaringsområdet gått sammen for å øke kunnskapen, samordne ressursene og initiere prosjekter som kan løfte fotoarven fram til folk flest.

Fotonettverkets nettverksmøte i Vadsø, Rica Hotell, Vadsø, 2010
Foto: Ragnar Albertsen