Landskonferanse Foto 2020 - 1. oktober

Publisert: 9 sep 2020

Skrevet av:

#085NMFF.003316_1b_1140px

Edward Sheriff Curtis, The Vanishing Race, 1904, fotogravyr, Preus museums samling

#085NMFF.003316_1b_1140px

Torsdag 1. oktober kl 10-16

Historiske utfordringer – arbeid med flertydig fotografisk materiale i arkiv og samlinger

Temaet for konferansen, «Historiske utfordringer – arbeid med flertydig fotografisk materiale i arkiv og samlinger», springer ut fra Preus museums utstilling av fotografier som Edward S. Curtis tok av Nord-Amerikas urbefolkning på begynnelsen av 1900-tallet. Fotografier oppstår ikke i et vakuum, men forholder seg til sin samtid. Hvilke ideer var i omløp da Edward S. Curtis jobbet med sitt store bokprosjekt “The North American Indian"?

Mange ABM-institusjoner har liknende type materiale som Curtis’, f.eks. fotografier etter Sophus Tromholt (1851-1896), Carl Lumholtz (1851-1922) og ellers mange fotografier av den samiske befolkningen og andre minoritetsgrupper. Flere eksempler i det siste viser hvor lett det er å krenke noen eller bli anklaget for urettmessigheter, og dette gjør at vi ønsker å reflektere over vårt syn på og bruk av denne type materiale.

På grunn av pandemien er det ikke mulig å gjennomføre en to dagers konferanse som samtidig er en møteplass for ABM-sektoren, men vi ønsker likevel å gi mulighet for faglig påfyll. Preus museum og Nasjonalbiblioteket inviterer derfor til et endags-arrangement ved hjelp av NBs strømmetjeneste.

Program (med forbehold om endringer)

10.00

Velkommen! Ved Nasjonalbiblioteket og Preus museum.

10.05

Hege Oulie, kurator ved Preus museum: Edward S. Curtis – mannen, myten og legenden.

10.30

Kjetil Ansgar Jakobsen, professor i historie ved Nord Universitet: Albert Kahn og de store kartleggingsprosjektene i overgangen 1800-1900-tallet.

11.15

Ann Christine Eek, fotograf og forfatter, tidligere ved Kulturhistorisk/Etnografisk museum, UiO: Om Carl Lumholtz og bruken av hans dokumentasjon av urbefolkningen i Mexico og Arizona.

11.45 - 12.45

 

PAUSE

 

12.45

Veli Pekka Lehtola, professor i samisk kulturhistorie, Oulu Universitet: “Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää) and the repatriation of Sámi photographs”.

13.15

Evy Andersen, fotoarkivar ved Finnmark fylkesbibliotek: «Jođi buoret go oru» - «Det er bedre å være på reise enn å være i ro»

13.45

Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder ved Billedsamlingen, UBB (i permisjon)/kurator ved Perspektivet Museum: Lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv på Sophus Tromholts bilder fra Finnmark

14.15 - 14.30

 

PAUSE

 

14.30

Tone Cecilie Karlgård, museumslektor i Sosialantropologi og mangfoldskurator ved Kulturhistorisk museum og Laban Hussein, kunstner og student ved KhiO: Fotoprosjektet The Golden Years in the Land of Poetry møter KHMs mangfoldsstrategi, erfaringer og refleksjoner

15.00

Michelle A. Tisdel, sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket: Et afrosentrisk perspektiv? Bilder og historieforståelse i samlingen til Nasjonalbiblioteket.

15.30

Avsluttende betraktninger ved Arthur Tennøe, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket.