Landskonferanse Foto 2019

Publisert: 16 jan 2020

Skrevet av: Monika Sjue

Bildelandskonferans

Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011: Underveis Nasjonalbiblioteket, 15. – 16. oktober 2019.

I spennet mellom de viktige begivenhetene 9. april 1940 og 22. juli 2011 ser vi nærmere på fotohistorien i denne perioden og hvordan fotografiet inntar en stadig mer sentral posisjon i samfunnsutvikling og kultur. Hvordan kan denne historien forstås og fortelles, hvordan har fotografiet bidratt til å forme vår verden.