Path arrow Discover the Exhibitions Path arrow Previous exhibitions Path arrow Drømmen om det perfekte bildet

Drømmen om det perfekte bildet

Norsk selskap for fotografi 85 år

2012
From 10.06.12
To 02.09.12

Årets sommerutstilling ved Preus museum er viet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i forbindelse med selskapets 85 års jubileum. Dette gir oss mulighet til å fokuserer på de aktive amatørfotografene som har vært organisert i norske kameraklubber siden 1920-tallet.

Utstillingen viser 230 fotografier av 156 fotografer fra hele landet i perioden 1930 til i dag.

Årets sommerutstilling ved Preus museum er viet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i forbindelse med selskapets 85 års jubileum. Dette gir oss mulighet til å fokuserer på de aktive amatørfotografene som har vært organisert i norske kameraklubber siden 1920-tallet.

Utstillingen viser 230 fotografier av 156 fotografer fra hele landet i perioden 1930 til i dag.

 

Som museum med ansvar for hele fotohistorien ønsker vi å benytte NSFFs jubileum til å markere et miljø i norsk fotohistorie som på langt nær er utforsket og derfor i liten grad kjent, nemlig de organiserte amatørene. Dette har vært en folkelig bevegelse som har hatt og er av betydning for norsk fotografi. I mange år var det her det frie fotografiet utviklet seg og man førte en aktiv diskusjon om motivtyper, teknikk, estetikk og hva som utgjorde de gode bildene. Kameraklubbenes virksomhet har i stor grad bidratt til å prege folks forestilling om nettopp hvordan de gode bildene skal se ut.

 

Utstillingen tar utgangspunkt i Landskonkurransene som NSFF årlig arrangerer og fokuserer på hvordan synet på fotografiet har forandret seg.  Fotografiene, som ble grundig diskutert av en jury og premiert, ble deretter stilt ut, presentert i tidsskriftet Kamera og ofte også lånt ut til klubbene for at man der kunne se hvordan god komposisjon, motivbehandling og teknikk skulle være.

 

Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) ble stiftet i 1927, og er en fellesorganisasjon for medlemmer i fotoklubber og andre fotointeresserte over hele landet. Selskapet har i dag over 3900 medlemmer, fordelt på 108 medlemsklubber. NSFF har økt med over 2000 medlemmer og 50 klubber siden 2007, og er nå blitt en organisasjon med stor aktivitet og engasjement. De er den desidert største organisasjonen i Foto-Norge, som ble opprettet i 2010.

 

NSFF er medlem av FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), som er en internasjonal organisasjon for landsorganisasjoner innen amatørfotografi.

 

Sett i et kulturhistorisk perspektiv har NSFF gjennom sine 85 år vært med på å tydeliggjøre amatørfotografiets plass i Norge. Gjennom NSFF sine landskonkurranser, årbøker og utstillinger er amatørfotografenes bilder blitt synliggjort på nasjonalt plan. Mange av medlemmene har gjort og gjør seg også godt bemerket i internasjonale fotokonkurranser og utstillinger som arrangeres eller godkjennes av FIAP.

 

Det er mange profesjonelle fotografer som har fått sin interesse for fotografering i fotoklubbmiljøet i Norge. Forskjellen mellom amatør og profesjonell ligger i mange tilfeller ikke i kvaliteten på fotografiet, men i at noen har valgt fotograferingen som levevei.

Drømmen om det perfekte bildet

© Liz Palm, Oslo Opera House, Oslo, Norway, 2010