Week 19 - 2015

Sorg

Dimitri Baltermans, Grief, 1942. Tilhører Preus museums samling.  

Sorg

Dimitri Baltermans (1912-1990) var en viktig sovjetisk fotojournalist. I løpet av andre verdenskrig dekket han slaget om Stalingrad, og kampene til Den røde armé i Russland og Ukraina. Baltermans og hans kollegers bilder ble sensurert av de sovjetiske myndighetene, slik at bare bilder som viste de positive sidene ved militærtjenesten ble offentliggjort. Bildene skulle øke moralen blant soldater og folket ved å vise seier og fremgang.

Dette er et av Baltermans mest kjente bilder, og bildet har ingenting positivt ved seg. Dermed ble det sensurert og ikke vist før på 1960-tallet. Bildet viser en jødisk massakre begått av nazister i 1942 i Kertsj på Krimhalvøya. Det er ladet med kvinnenes sorg i det de leter etter sine døde kjære, mens andre står nærmest apatisk i bakgrunnen. Den mettede, mørke himmelen over dem gjør bildet enda mer dramatisk. Bildet kan du se i Preus museums jubileumsutstilling.

Selv sa Baltermans at «Krig er først og fremst sorg. Jeg fotograferte ustoppelig i flere år, og i løpet av den tiden vet jeg at jeg bare produserte fem eller seks virkelige fotografier. Krig er ikke for fotografi. Hvis jeg, Gud forby, skulle måtte fotografere krig igjen, ville jeg gjøre det ganske annerledes. Jeg plages ved tanken på alt jeg ikke fotograferte».  

8. mai var det 70 år siden nordmenn kunne feire at andre verdenskrig endelig var over. Det er en krig og en del av historien vi aldri synes å blir ferdige med, noe som gir perspektiv på hvor mye en krig påvirker et samfunn. I dag er det mange som flykter fra krig og umenneskelige forhold i andre deler av verden, og som omkommer på vei mot en bedre fremtid. Smerten og sorgen over døde familiemedlemmer er universell.