Week 17 - 2015

Sheriff og indianer

Edward Sheriff Curtis, Fasting, 1907. Tilhører Preus museums samling.

Sheriff og indianer

Trettito år gammel la Edward Sheriff Curtis (1868-1952) ut på sitt livs reise med ett mål for øyet: å dokumentere de nordamerikanske indianerne. Ideen var et storslått bokverk som skulle feste avtrykket av indianernes tradisjonelle livsførsel før det forsvant til fordel for mer moderne levesett.

 

Fra det øyeblikk europeerne steg i land på det amerikanske kontinentet var konflikten mellom urbefolkningen og koloniherrene et faktum. Det anslås at epidemier brakt til landet av europeere, kriger samt sammenstøt med hvite nybyggere, førte til en reduksjon av befolkingen opp mot 90% for enkelte stammer.

 

Curtis var en anerkjent portrettfotograf, og han fremstilte heroiske portretter og poetiske skildringer av scener som var arrangert for fotografen. Fotografiene hans av indianerne er i piktorialistisk stil, som var vanlig rundt forrige århundreskifte. Prosjektet til Curtis tok trettiår å ferdigstille, og innen jobben var gjort, var stilen var utdatert. Da den siste boka utkom i 1930 var han personlig konkurs, skilt og ved dårlig helse.

 

Det skulle gå omring femti år før Curtis ble gjenoppdaget. Arbeidet hans har en viktig plass i fotohistorien i dag. Ikke minst er det viktig at indianergruppene selv har anerkjent arven etter Curtis som et betydningsfullt bidrag til fortellingen om det samfunnet som i dag for lengst har gått tapt.

 

Du kan se søtten av Curtis sine bilder av nordamerikanske indianere på Wall of Fame på Preus museum fram til 24. mai.