Week 23 - 2015

Naturen tegner

Oppslag av boken «The Pencil of Nature» av William Henry Fox Talbot, 1844-1846. Tilhører Preus museums samling.

Naturen tegner

Er du opptatt av fotobøker? Kanskje lager du til og med fotobøker selv, av dine egne minnebilder? Fotoboken er en viktig formidlingsform for mange fotografer, boken lever videre lenge etter en eventuell utstilling er tatt ned. 

 

Her ser du en av Preus museums skatter, den første kommersielt fremstilte fotoboken, "The Pencil of Nature". Den har originale fotografier og fotogrammer ble publisert av William Henry Fox Talbot i 1844. Boken er delt opp i 24 avsnitt og handler om Talbots oppfinnelser, om de bruksområdene for fotografi som han kjente til, og om de enestående fotografiske bildene han laget for å illustrere det han skrev. 

 

De fotografiske bildene i boken er saltpapir-kopier og fotogrammer som Talbot kalte Photogenic drawings. Bildene ble limt inn for hånd direkte på boksidene. I dag eksisterer det i verden fremdeles cirka 40 kjente utgaver av boken og Preus museum er blant dem som har en i sin samling.

 

Det ligger en egen skjønnhet i fotografienes tydelige fotografiske begrensninger og egenskaper, noe som er typisk for tidlige saltpapir-kopier. Denne sårbarheten innebærer også en stor utfordring, og nesten alle fotografier av Talbot fra denne tidsperioden viser store tegn til nedbrytning. 

 

En kopi av boken kan du se i museets jubileumsutstilling, originalen er for skjør til å ligge framme. Mer kan du lese i museets egen fotobok som kommer ut til høsten - en jubileumsbok som tar for seg museets mangfoldige samling.