Week 25 - 2015

Folkekjær fotograf

Morten Krogvold, Ida, ca 1980. Sølvgelatin på barytt. Tilhører Preus museums samling. 

Folkekjær fotograf

Hvis nordmenn skal nevne navnet på en fotograf, er det veldig ofte Morten Krogvolds navn som blir trukket fram. Han er en av våre mest folkekjære fotografer, særlig kjent for sine portretter. På 1980-tallet var det hans portretter som introduserte det brede lag av det norske folk til begrepet "det avgjørende øyeblikket".  Begrepet knytter Krogvolds arbeider til den fotografiske modernismen.  

Det som for mange modernister skilte det fotografiske mediet fra maleriet var forholdet til tid i bokstavelig forstand. Mens en portrettmaler kan skape et idealisert bilde av sin modell er fotografen avhengig av samarbeidet med modellen i det øyeblikket lukkeren er åpen og lyset fanges av kameraets «øye». Nettopp samarbeidet med modellen er noe Krogvold legger vekt på.  

Morten Krogvolds fotografier har helt fra begynnelsen vært preget av et bevisst forhold til lyset som skaper av form og kontraster, og fotografiene er ofte mørke og stemningsladede. Som i dette portrettet av "Ida" var hans tidlige, mest kjente portrettfotografier mer stemninger enn portretter. Siden har han portrettert kjente personer. Han har ikke latt fotografiene hatt et enhetlig uttrykk, men tilpasset dem personen og situasjonen bildet er tatt i.  
 
Et annet av Krogvolds portretter av Ida vil kunne sees på kunstveggen i jubileumsutstillingen fra 30. juni.