Path arrow Webshop Path arrow Museets publikasjoner Path arrow Positions in Nordic Photography I
Positions in Nordic Photography I

Positions in Nordic Photography I

Changing images - Miriam Bäckström/Joachim Koester

Utstillingskatalog med kunstnerne Miriam Bäckström (SE) og Joachim Koester (DK). Begge har fra ulike ståsteder vært med på å markere nordisk fotografi internasjonalt de siste årene.

Fra katalogteksten:

"Det er mange spor man kan følge gjennom 1990-tallets kunst, men et av de mest interessante må være fotografiets vekslende posisjon innen bildekunsten. Fra en svært framskutt posisjon - praktisk, teoretisk og økonomisk - i begynnelsen av og på midten av tiåret, kunne man observere en klart dalende interesse rundt årtusenskiftet. Det kan ha vært flere grunner til dette fallet, her skal kun to nevnes: For det første dreide kunstscenen seg vekk fra bilde- og mediekritikken og mot det subjektive, private og personlige, i hvertfall for en stund.

Dette ble satt på spissen blant annet i den såkalte «slacker-kunsten». For det andre ble ulike relasjonelle og nykonseptuelle strategier dominerende. Innen disse kunstneriske retningene spiller fotografiet normalt ikke en selvstendig rolle. I stedet blir fotografiet benyttet som dokumentasjon og det visuelle vokabularet er hentet fra hverdagens bildeskjemaer og ikke fra foto- eller kunsthistorien."

Katalogteksten er skrevet av Jonas Ekeberg (direktør Preus museum 2004-2009)

Bla i et utdrag av katalogen her:

Utgivelsesår 2007
Forlag/Utgiver Preus museum
ISBN 978-82-996691-6-0
Kvalitet Paperback
Antall sider 80
Språk Norsk/engelsk

£ 80.00 inc. VAT