Path arrow Explore the Museum Path arrow Library Path arrow Skatter fra bibliotekets samling

Skatter fra bibliotekets samling

Preus museums bibliotek inneholder mange bokskatter. Her finner du en presentasjon av et lite utvalg 

The Decisive Moment

Denne boken er svært betydningsfull i historien om fotobøker. Den er gitt ut av Henri Cartier-Bresson (1908-2004), en fotograf som er kjent for å vektlegge det avgjørende øyeblikket i fotografiet. Et øyeblikk som referer til det å fange en flyktig og spontan hendelse, og hvor bildet blir stående igjen et som uttrykk for hendelsen selv. Tegningen på forsiden er laget av franske kunstmaleren Henri Matisse(1869-1954)

I 1952 gav Cartier-Bresson ut boken Images à la sauvette som kan oversettes med stjålne bilder, mens den engelske utgaven fikk tittelen; the Decisive Moment. Boken inneholder en portfolio med 126 bilder og med et filosofisk essay skrevet av Cartier-Bresson selv. Det som er så fint med fotobøker er at du i møte med de kan få en liten intim kunstopplevelse. Du kan selv velge hvilket bilde du vil se først, starter du bakerst i boken, eller bare blar du opp i midten eller den siden som først faller opp? Hvilket bilde blir du «stående» ved å dvele? Hvilket øyeblikk fanger din interesse?

Akkurat vår bok er litt slitt i smussomslaget, den har noen flekker på fremsiden og revet i ryggen, men ellers i svært god stand. Den står veloppbevart i et glasskap, men vi har en nyere utgave til å se på når man vil finne sitt øyeblikk.

Hemmeligheten på alles lepper

Den 7.januar i 1839 sto en franskmann med navn Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) foran det franske vitenskapsakademiet og viste en oppfinnelse han hadde jobbet med i årevis. Oppfinnelsen var imponerende skarpe og detaljrike fotografiske bilder på en speilblank metallplate. Prosessen hadde Daguerre utviklet sammen med Nicéphore Niépce, som døde seks år tidligere.  

Verden hadde fått oppfinnelsen den hadde ventet på, en forholdsvis enkel og umiddelbar måte å få en nøyaktig avbildning av omgivelsene. Den 19. august samme år redegjorde Daguerre for oppfinnelsen i detalj, det er dette som regnes som fotografiets fødselsdag.  Daguerres metode ble skrevet om og utgitt på flere språk allerede samme år. Denne tyske utgaven ble gitt ut i Leipzig i 1839.

Den første fotoboken
William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature

Da franskmannen Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) den 19.august 1839 sto foran det franske vitenskapsakademiet og presenterte sin fotografiske metode har datoen blitt stående som fotografiets fødselsdag. Men Daguerre var langt fra den eneste som syslet med ideen om at lyset kunne tegne bilder, og prosessen skulle gjennomgå mange endringer og forenklinger, alle med sine særegenheter, fordeler og ulemper. Helt sikkert er det at verden hadde sett ganske annerledes ut uten fotografiet!

William Henry Fox Talbot (1800-1870) er en annen kjent pioner i fotografiets tidlige historie og utviklet den første negativprosessen i 1840, som han kalte for kalotypi. En teknikk som gjorde det mulig å produsere flere positiver fra et fotografisk negativ laget i et kamera. Hans teknikk har på mange måter vært viktigere for utviklingen av fotografiet enn Daguerre. The Pencil of Nature, ble publisert av Talbot i 1844. Boken er en av Preus museums skatter og et unikum med sine originale fotografier. Bildene er saltpapirkopier og fotogrammer som Talbot kalte Photogenic drawings og er produsert fra papirnegativer (salted paper prints)

Fra 1840 fantes det publikasjoner med kobberstikk eller litografier laget etter daguerretypier. Men dette er den første kommersielt fremstilte fotoboken. Den ble laget i 300 eksemplarer mellom 1844-1846. I dag kjenner man til at det finnes ca. 40 eksemplarer hvorav ett i Preus museums samling.

 

Foto: Ana Gonçalves/Preus museum