Path arrow Explore the Museum Path arrow Library Path arrow Mer om biblioteket

Mer om biblioteket

Stammen i biblioteket ved Preus museum ble etablert i de hektiske årene fram mot åpningen av Preus Fotomuseum i 1976. Det ble nok også gjort vesentlige innkjøp fram til statens overtagelse i 1994. Profilen ble satt allerede tidlig i museets historie.

Et unikt fotomuseum

Hovedgrunnen til at biblioteket er unikt i norsk sammenheng er at fotografi først i de senere år er regnet med blant de akademiske fagene. Grunnen til dette er at det ikke har vært noen offentlig institusjon som har vært pålagt å bygge opp og gjøre tilgjengelig fotorelevant litteratur innenfor sine budsjettrammer.

Samlingene er fordelt over tre enheter. Disse er samlingene over tidsskrift og årbøker, monografi og naturvitenskap.

Den totale samlingen i biblioteket utgjør ca. 30.000 enheter som strekker seg tidsmessig fra tidlig 1500-tall til i dag og fordeles over 25-30 språk.

Tidsskrift og årbøker

Tidsskriftdelen med årbøker utgjør tallmessig ca. 1.000 forskjellige titler. Heri svært mange internasjonalt sentrale tidsskrifter som vil være vanskelig å finne samlet i et annet offentlig tilgjengelig bibliotek i Europa.

Noen eksempler:

  • 291 (komplett 1915-1916)
  • Camera notes (komplett 1897-1903)
  • Camera work (komplett 1903-1917)
  • British journal photographic almanac and photographers daily companion (1869-1988)
  • Bulletin de la Société Francaise de Photographie (tilnærmet komplett 1857-1938)
  • Das Deutsche Lichtbild (komplett 1927-1979)
  • Life magazine  (tilnærmet komplett 1936-1972)
  • Philadelphia photographer (spredte årganger som alle inneholder oppklebede originalfotografier 1870-1885)
  • Photograms of the year (tilnærmet komplett 1895-1960)
  • Photographic notes (1856-1867)

Monografi

Monografidelen av biblioteket  innbefatter eldre naturvitenskap, publikasjoner utgitt rundt fotografiets oppfinnelse og tradisjonell fotolitteratur.
Utvalget av den eldre naturvitenskapelige litteraturen
Utvalget av den eldre naturvitenskapelige litteraturen baserer seg i stor grad på Gernsheim: The history of photography 1685-1814 (1969) og Eder: Quellenschriften zu den frühesten Anfängen der Photographie (1913). Dessuten finnes sentrale verk innen tidlig optikk og fargelære.

Mye av denne naturvitenskapelige litteratur finnes selvfølgelig også i de norske og nordiske universitetsbibliotekene da naturvitenskap benyttes som primærkilde innen mange fagområder.
Dog mangler disse eldre universitetssamlingene litteraturen knyttet til fotografiets oppfinnelse og den etterfølgende fotolitteraturen. De mangler Preus museums lange rekker av sentrale fototidsskrifter.
Det som gjør museets bibliotek så spesielt er nettopp denne kombinasjonen av naturvitenskapelig kunnskap som satte pionérene i stand til å gjøre de oppfinnelsene de gjorde. Pionérene trykte resultatene av sine eksperimenter og fotoverdenens videreutvikling av deres arbeider.

Naturvitenskap

Den naturvitenskapelige delen av biblioteket utgjør ca. 300 titler.

Camera obscura-litteraturen innbefatter bl.a. Giovanni Battista della Porta: Magiae naturalis. Den finnes i 5 forskjellige utgaver (1589-1680).
Scioptric ball, senere også omtalt som ox-eye, beskrives av Johann Zahn i boken Oculus artificialis. Museet har et slikt objekt i sin samling og 2 utgaver av boken (1685/86 og 1702). Det portable camera obscura behandles i detalj i Athanasius Kircher: Ars magna (1646).
Fargeteorien innbefatter bl.a. 5 verk av Michel Eugene Chevreul (1846-1889) og selvfølgelig Goethe: Zur Farbenlehre  (1810). Her finnes også 6 verk av Isaac Newton med hans Opticks (1704) som det mest sentrale.
Fra fotografiets egen historie finnes 5 daguerre-manualer utgitt 1839-1840. Deriblant Daguerres egen i ”nouvelle éd.”  (1839) og oversettelser til italiensk, svensk og tysk.

Moderne litteratur

Av mer moderne litteratur finnes ca. 1/3 av verkene omtalt i katalogen «The open book» (2004).
En egen gruppe litteratur er de bøkene som er illustrert med oppklebede originalfotografier. Denne delen av samlingen oppbevares i klimamagasin sammen med fotografiene. Vennligst merk at det må gjøres forhåndsavtale for å se disse.
Her finnes en god del bøker omtalt i Gernsheim: Incunabula of British photographic literature 1839-1875 (1984).

Fox Talbot: The pencil of nature

Museet eier et originaleksemplar, dog slitt og meget utbleket, av Fox Talbot: The pencil of nature (1844-1846). Denne boken regnes som førsteutgivelse illustrert med originalfotografier. Del I ble publisert 29. juni 1844 og del VI ble publisert 23. april 1846. Imidlertid ble en liten privat utgitt publikasjon distribuert i England i mars 1844 og var således ute før del I av The Pencil.
Den lille boken heter Record of the death-bed of C.M.W.(Catherine Mary Walter) og inneholder et portrett av en byste av avdøde gjengitt som calotypi. Opptaket er gjort av Nikolaas Henneman som var tilknyttet Fox Talbots Printing Establishment i Reading. Boken nevnes, men regnes bare som en kuriositet i historisk sammenheng. Vi har et eksemplar i at denne kuriositeten i våre samlinger.

Detalj av inngangsdør bibliotek (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Leseplass i biblioteket (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

En av de mange bokhyllene i biblioteket (foto: Andreas Harvik/Preus musuem)