Path arrow Explore the Museum Path arrow Events Path arrow Oslo Negativ 2022

Oslo Negativ 2022

Berg & Høeg, Marie Høeg med bart (detalj) 1895–1903. Digitalisert glassnegativ. Preus museums samling

I september og oktober tar Preus museum med deler av utstillingen Over regnbuen inn til Oslo Negativ og Det gamle bibliotek. Over regnbuen er kuratert av Hilde Herming, og er en del av museets satsing på Skeivt kulturår.

Performing for the Camera er, som Over regnbuen, forankret i stemmerettsaktivistene og fotografene Marie Høeg (1866–1949) og Bolette Bergs (1872–1944) private fotografier fra museets samling. På Oslo Negativ  får en også se Paulina Tamaras bearbeidelse av arkivet etter Berg og Høeg, samtidig som tre internasjonale fotografer som ikke er med i den opprinnelige utstillingen blir trukket inn.

Publikum blir også kjent med resultatet fra en workshop utført i samarbeid med Tamara rettet mot ungdom fra Horten. Museet jobber med ungdom og innsamling av nytt materiale, og dette videreføres i denne utstillingen gjennom en ny workshop for ungdom. Denne arrangeres høstferien i uke 40, og resultatet monteres og vises i løpet av utstillingsperioden. 

 

Påmelding workshop

 

Hvordan brukes fotografiet brukes til å utforske kroppen som subjekt og objekt, kjønnsidentitet og stereotypier? Hvem er (den tenkte) betrakteren, hvilken betydning har forholdet mellom fotograf og avbildet person, i hvilken grad legger visningskonteksten premissene for hvordan de avbildede personene iscenesetter seg selv?

Preus museum er i en unik posisjon for å gjøre dette fordi fotografiet har hatt og har en helt sentral plass i iscenesettelse, dokumentasjon og eksperimentering rundt begrepet identitet. Utstillingen sammenstiller historisk og samtidig materiale på tvers av generasjoner.

 

Disse kan du se i utstillingen: 

 

Preus museums program på Oslo Negativ

 • Fredag 23. september kl 15:00
  Offisiell åpning. Preus museums direktør Cecilie Øien deltar i paneldebatt om Det Gamle Biblioteks fremtid sammen med bl.a. Harald Møller.
 • Søndag 2. oktober kl 16:00
  Artist talk: Nayara Leite - In Search of Rainbows
 • Lørdag 8. oktober kl 12:00
  Marie & Bolette + Paulina — samtale mellom Paulina Tamara og gjestekurator og faglig leder for Kvinnemuseet Hilde Herming
 • Lørdag 15. oktober kl 12:00
  Berg & Høeg og jakten på Bolette — ved samlingsansvarlig arkivar Kristin Aasbø
 • Søndag 16. oktober kl 14:00
  Fotografis Portfoliopris - En presentasjon av siste års vinnere

 

OSLO NEGATIV

Festivalen er åpen fredag til søndag, fra 23. september til 16. oktober.

Åpningstider: kl 11:00 - 18:00

Sted: 

Det Gamle Biblioteket 

Arne Garborgs plass 4

0179 Oslo 

Berg & Høeg, Marie med sigarett, 1895-1903. Digitalisert glassnegativ. Preus museums samling. 

Klikk på bildet for å lese mer

© Paulina Tamara, Light my fire, 2022. Fotomontasje basert på originalmateriale etter Berg & Høeg. Preus museums samling

Klikk på bildet for å lese mer

© Irina Werning, Tam's Comback, 2022. “Showing love on the streets shouldn’t be a problem in my ideal world, but it still is.” Tam kisses polyamory partner Widad in the market. Some people were curious, others were mad and told them that God would judge them.

Klikk på bildet for å lese mer

© Julieta Pestarino, Portrait of unidentified person #4, 2015.

Klikk på bildet for å lese mer

© Shia Conlon, After Surgery, from the project Sites of dreaming, 2021

Klikk på bildet for å lese mer

Maria Røset Bakkene, Familie, 2022. Elev ved Horten videregående skole og deltaker på fotokurset Performing for the camera med Marie og Bolette, mars 2022. Kurset ble ledet av fotograf og kunstner Paulina Tamara i samarbeid med Preus museum og linjelærer Rita Myrseth. 

Klikk på bildet for å lese mer

Liam Laurence Breian Langø, Hvis jeg elsket deg mindre, ville jeg kanskje ha kunnet snakke om det mer, 2022. Preus museums samling
Elev ved Horten videregående skole, deltaker ved fotokurset Performing for the camera med Marie og Bolette mars 2022. Kurset ble ledet av fotograf og kunstner Paulina Tamara Cid i samarbeid med Preus museum og linjelærer Rita Myrseth.) 

Klikk på bildet for å lese mer

Håvard Hindhamar Wean, 2022. Elev ved Horten videregående skole, deltaker ved fotokurset Performing for the camera med Marie og Bolette, mars 2022. Kurset ble ledet av fotograf og kunstner Paulina Tamara i samarbeid med Preus museum og linjelærer Rita Myrseth. 

Klikk på bildet for å lese mer