Upcoming exhibitions

The Preus Museum exhibition program will show Norwegian and international photography and photographs from the collection in a way that will provide commentary on the history of photography.

Verden i 3D

29.09.2019 - 10.10.2020
Fotografiet er flatt, mens helt siden starten har man prøvd å legge til en tredje dimensjon, nemlig dybde. Få et innblikk i reisen i den tredje dimensjonen gjennom teknikk og fotografier.

Edward S. Curtis: Mannen, myten og legenden

29.9.2019 - 04.10.2020
Edward S. Curtis (1868-1952) var en enormt produktiv fotograf som i 1900 satte seg fore å dokumentere indianernes tradisjonelle liv. Arbeidet hans ble gjenoppdaget på 1970-tallet og er nå synonymt med fotografering av amerikanske urinnvånere.