Upcoming exhibitions

The Preus Museum exhibition program will show Norwegian and international photography and photographs from the collection in a way that will provide commentary on the history of photography.

reGeneration4

25.10.2020 - 28.2.2021
Hva kjennetegner den kamerabaserte kunsten i dag? Hvordan ser unge fotografer på verden? Møt blikket til 35 unge kunstnere fra hele verden.

TID, STED, ROM

4.4.2021 - 17.10.2022
Utstillingen gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter gir innsatte ved fem ulike fengsler i Norge oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse.