Upcoming exhibitions

The Preus Museum exhibition program will show Norwegian and international photography and photographs from the collection in a way that will provide commentary on the history of photography.

Morten Krogvold

25.10.2020 - 5.4.2021
Hvis du ber noen nevne en norsk fotograf de kjenner til, er sannsynligheten stor for at de nevner Morten Krogvold. 40 år etter debututstillingen på Preus fotomuseum er han tilbake i Horten.

Portraits of our time

25.10.2020 - 5.4.2021
The portrait is everywhere, and part of a greater visual culture! The new Portrait Of Our Time exhibition at Preus Museum will present a selection of portraits from the last 15 years. It will be a showcase of how one of the oldest photographic genres is still very much alive and exploratory.

TIME, PLACE, ROOM

25.4.2021 - 17.10.2021
Utstillingen gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til. Gjennom bilder og tekstfragmenter gir innsatte ved fem ulike fengsler i Norge oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse.