Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse, Portrett av Karen Platou, 1927. Tilhører Preus museums samling.

Karen Platou (1879-1950) hadde vært fast vararepresentant for Høyre 1920-21 og ble altså valgt inn som første faste kvinnelige stortingsrepresentant i 1921. Hun ble da valgt på fellesliste med Frisinnede Venstre for Kristiania. Hun satt 1922-24. (Anna Rogstad var første kvinne på Stortinget, men hun var bare vararepresentant som møtte i 1911.