Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse, Portrett av Fridtjof Nansen, 1921. Tilhører Preus museums samling.