Utgraving

Utgraving

Disse to bildene fra verdensrommet viser en del av det sørlige Empty Quarter på den arabiske halvøya i landet Oman, den faktiske lokaliseringen av festningen til den tapte byen Ubar. Området er under utgraving. Radarbildene og de pågående feltundersøkelsene vil bidra til å belyse en tidlig sivilisasjon som vi vet lite om. (NASA/JPL-Caltech)