Titans innsjøer

Titans innsjøer

Eksistensen av hav og innsjøer med flytende metan var forutsett over 20 år tidligere, men det var ikke før Cassini fløy forbi Titan 22. juli 2006 at man fikk bekreftet at disse virkelig eksisterte. Radarbildene viste overbevisende tegn på store områder med flytende materiale. Intensiteten i dette fargelagte radarbildet er proporsjonal med hvor mye av radarsignalet som er reflektert tilbake til romsonden. Innsjøene er flate og reflekterer strålingen vekk fra senderen mens mer ujevnt terreng reflekterer mye av strålingen tilbake. Områder med lite refleksjon er fremhevet med blått, mens områder med mye tilbakestråling er gitt en lysebrun farge.
Lambda print (NASA/JPL-Caltech/USGS)