Stjernehop

Stjernehop

Denne snodige samlingen av ikke navngitte lyse og mørke tåker er massiv. Den bakoversvøpte formen skyldes stråling fra svært lyssterke stjerner (spesielt Scorpii zeta-1) i den åpne stjernehopen NGC 6231 (ikke i bildet), Scorpius OB-assosiasjonen med svært varme, unge stjerner. Hvis den mørke tåken i bildet er i samme avstand fra Solen som NGC 6321 (omkring 6000 lysår), så er den åpne hopen og den mørke skyen den fordamper minst 100 lysår fra hverandre. Retningen mot strålingskilden ses fra strømningsmønsteret i den mørke skyen og de utpregede, røde kantene (emisjonståker) hvor gassrikt støv utsettes for strålingen fra de varme stjernene i NGC 6321.
Lambda Print (Bilde og tekst (editert) © 2000-2010, Australian Astronomical Observatory/David Malin Images)