San Andreas forkastningen

San Andreas forkastningen

Dette bildet er sammensatt av tre kanaler (som lager kunstige farger), av UAVSARs polarimetriske data tatt over San Andreas forkastningen vest for San Mateo, California. Forkastningen er flere hundre kilometer lang og strekker seg fra øverst til venstre til nederst i høyre hjørne, delvis under Crystal Springs Reservoir vist i svart. Et jordskjelv på 6,9 på Richters skala inntraff på denne forkastningen i 1989.  
(NASA/JPL-Caltech)