Week 49 - 2016

Virtuelt street photography

Eivind Lentz, MSGUIDED, fra serien Chatroom portraits, 2002 inketprint på lerret, tilhører Preus museums samling

Virtuelt street photography

I et chatroom vet du at du blir iakttatt. Portrettene er fra møtesteder i det interaktive Internettets barndom, der Eivind Lentz har tatt øyeblikksbilder via deltagernes webkameraer.

Lentz sier selv at bildene kan sammenlignes med fotografier tatt av folk på gaten, men at de her er tatt i det virtuelle rom. På tross av den fysiske avstanden til de som er portrettert, er motivene like virkelige som annet fotografisk materiale.

De pikselerte portrettene forbinder han til kunsthistoriens tradisjon ved å gjøre dem til monumentale lerreter.