Path arrow Discover the Exhibitions Path arrow Education Path arrow Image of the week Path arrow Vil du henge med meg på veien til lykke?

Week 30 - 2018

Vil du henge med meg på veien til lykke?

Per Borgting, Det kvinnelige, 1961. Tilhører Preus museums samling

Vil du henge med meg på veien til lykke?

Hva er en venn? Er det noen å henge med? En å fortelle hemmeligheter til? En del av din utvidede familie? En du snakker ærlig med? Vennskap er så mangt; Vi sier vi kan være venner med oss selv, venner med naboen, vi har bestevenner og uvenner. Noen har jentevenner og guttevenner, gamle venner, medgangsvenner og motgangsvenner. Før hadde vi venner på bok; en såkalt vennebok. Nå har vi 300 venner på face og alle husker bursdagen din.

Er det vennskap vi ser i dette bildet av de to unge jentene? De ser fortrolige ut, lattermilde og ubesværet av gjengen på fem skyggemenn i portalen. Det kan være at de er i starten av et livslangt vennskap. På godt og vondt, i gode og onde dager. Den 30. juli markeres den internasjonale dagen for vennskap. En dag som ifølge FN handler om vennskapet mellom mennesker, land, kulturer og som skal inspirere til å arbeide for fred og bygge broer.

Filosofen Aristoteles (384-322 f. Kr.) var klar på hva vennskap er. I boken «Den nikomakiske etikk» beskriver han tre typer vennskap. Et handler om nytte, det andre om nytelse og behag. Begge disse vennskapene er egoistiske. Det tredje typen av vennskap kaller Aristoteles for det varige vennskapet. Et vennskap hvor man ønsker sine venner alt godt for vennenes egen skyld. Det er et vennskap preget av dyd og etisk utvikling og er et sentralt element for mennesket for å kunne oppnå det gode liv, lykke, Eudaimonia på gresk. Skulle du besitte en slik god venn tror jeg du kan regne deg som rik.