Week 6 - 2019

Vakkert vern mot vind

Elisabeth Meyer, søskenpar på Finnmarksvidda, 1940-tallet. Tilhører Preus museums samling

Vakkert vern mot vind

Lihkku beivviin!
Vi feirer samefolkets dag 6. februar med dette bildet av Inger og broren på Finnmarksvidda. De to ser trygt smilende inn i kameraet til Elisabeth Meyer, og bror holder godt om sin søster. På baksiden kan vi lese følgende:
«Legg merke til guttens praktiske klesdrakt. Det er 40 graders kulde, og han har tatt sin «loka» over koften. Loka’en er et stykke tykt tøi med et hull i midten, akkurat stort nok til å stikke hodet igjennom. Den er meget varm». En luhkka er en samisk poncho som verner mot kulde og vind, og er både et praktisk og vakkert plagg.
FN har vedtatt at 2019 skal være internasjonalt år for urfolksspråk. I internasjonal sammenheng er alle de samiske språkene karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Kanskje kan men utstyre dem med en luhkka som kan verne mot påvirkning og nedbryting utenfra, så språkene kan leve stolt videre, sid om side med norsk.