Week 46 - 2016

Tidstypisk

Rene Kappeler, To generasjoner fotografer, fra utstillingen «Der Fotograf, 1989» (fotografiet 150 år)

Tidstypisk

Da fotografiet fylte 150 år, ble det utlyst en konkurranse der portrettfotografer skulle ta bilde av «fotografen i arbeid», gjerne som selvportrett. 126 fotografer fra 10 land deltok. Som det ble skrevet i katalogteksten: «Ved å delta i konkurransen «Der Fotograf» har hver fotograf selv skrevet sitt navn i fotohistorien ved å vise hvordan en fotograf arbeider 150 år etter fotografiets oppfinnelse» 

Noen fotografier er nærmest tidløse, mens andre er nært forbundet med perioden de er tatt i. Ofte synes vi det som er forholdsvis nært i tid er komisk, før det får nostalgiens forskjønnende slør over seg. For å holde tritt med tiden, har portrettfotografer stadig vært tvunget til å fornye og omstille seg.  

Rene Kappeler er en sveitsisk portrettfotograf som fortsatt er aktiv. Her har han satt den moderne, vitale fotografen opp mot den saktmodige, langsomme fotografen fra gamle dager. Bildet ble belønnet med en av 20 sølvmedaljer i konkurransen.