Week 29 - 2016

Tålmodig muse

Harry Callahan, Portrett av Eleanor, 1947. Tilhører Preus museums samling

Tålmodig muse

Harry Callahan (1912-99) var en av de mest innflytelsesrike fotografer på 1900-tallet i USA. Forholdet til fotografi var livslangt, og for ham fløt liv og arbeid sammen på en naturlig måte.

Harry Callahan fotograferte først og fremst det han kjente godt; bildene av gater og bygninger i byene han bodde i viser en sterk følelse for linjer, form, lys og skygge. Gatefotografiene gjenspeiler synet han hadde på byen som ugjestmild, med skarpe kontraster og få nyanser mellom hvitt og sort.

Noe annet viser seg i bildene av hans kone Eleanor; duse poetiske grånyanser beskriver kvinnens form. Eleanor Callahan var motivet i utallige av fotografens portretter og aktstudier. «Jeg nektet aldri når han ville ta et bilde», fortalte hun i et intervju, «hvis han sa «kom fort, Eleanor, nå er det bra lys», kom jeg med en gang».

Harry Callahan fikk også stor innflytelse på en hel generasjon fotografer, siden han underviste i fotografi i mer enn 30 år. Først fra 1946 på Institute of Design i Chicago og fra 1961 og frem til pensjonsalder i 1977 på Rhode Island School of design.

Portrettet av Eleonor finner du i Preus museums utstilling «Fra Synsmaskiner til Instagram»