Week 21 - 2019

TID, STED, ROM

Calle, fra workshopen TID i Bjørgvin fengsel, 2019. Tilhører Preus museums samling.

TID, STED, ROM

Trærne, de er som menneskene, de står der strippet for verdighet. Trærne er liksom blottet for følelser, men når våren kommer så blomstrer de, akkurat som menneskene. (Calle)

Endelig er våren her og forhåpentligvis ser Calle litt lysere på tilværelsen på grunn av det. Calle var en av syv innsatte fra Bjørgvin fengsel utenfor Bergen som i mars deltok på en fotoworkshop i regi av Preus museum. Under workshopen fotograferte Calle og de andre deltakerne sin egen virkelighet og i tillegg reflekterte de sammen rundt hvordan tiden kanskje er litt annerledes i et fengsel enn den er på utsiden.

 

Workshopen TID i Bjørgvin fengsel er en del av et større prosjekt på Preus museum kalt TID, STED, ROM. Denne uken har Maja og Pål fra museet vært sammen med fotografen Tina Enghoff og fengselspresten Kamille Nygård for å holde en ny workshop med temaet STED i Halden fengsel. Også her har deltakerne fått lov til å fotografere og skrive om sin egen virkelighet. Denne gangen har de blant annet fotografert og filosofert rundt hvilke steder som er viktige for dem og hvor viktig det er å ha fristeder.

 

Til høsten reiser de videre og skal blant annet besøke Bastøy og Bredtveit fengsel, men prosjektet stopper ikke her. De neste to årene skal nemlig Maja og Pål bidra til at forskjellige mennesker rundt omkring i landet skal få lov til å fortelle sin historie. Målet er å gi de som vanligvis ikke kommer til syne i samfunnet en mulighet til å bli en del av offentligheten ved å utrykke seg med fotografi, bli synlige gjennom utstillinger og bli en del av den norske kulturarven ved å bli innlemmet i museets samling. Alle som er med skal få like muligheter til å utrykke seg om det som er viktig for dem og de bestemmer også selv hvordan denne historien fortelles. Det skal altså bli historier av deltagerne, og ikke om dem.