Week 21 - 2015

Sopranportrett

Anders Beer Wilse, Portrett av Kaia Eide, 1922. Tilhører Preus museums samling.

Sopranportrett

I år er det 150 år siden Anders Beer Wilse ble født, Norgesfotografen som med sine fotografier var med på å redefinere nasjonens (nasjonalromantiske-) selvbilde og gi visuelle fotografiske formuleringer for en moderne norsk identitet.  

I museets samling finnes det endel Wilsebilder fra arkivet etter Landslaget for Reiseliv. Foreningen ble etablert i 1903 og skulle blant annet bruke fotografier til å markedsføre Norge som turistland. I tillegg til en del bilder av fjorder og midnattssol, inneholder arkivet også et stort utvalg portretter. Her finnes inngående portretter av Norges fremste kunstneriske, industrielle og politiske elite — kort sagt nasjonens nye adel. 

Blant bildene som er montert på papp og gitt tittel og arkivnummer, finner vi sangeren Kaja Eide. Eide ble født i Horten for 130 år siden, og vokste opp på Karljohansvern. Her har hun også fått en vei oppkalt etter seg, et steinkast unna Preus museum.  

Sopranen Kaja Eide feiret triumfer på verdens ledende operascener i 1920- og 1930-årene, og ble sett på som en av de fremste i sitt fag. Samtidig tok hun kunstnernavnet Eidé Norena. Kaja Eide Norena var blant annet innehaver av Kongens fortjenestemedalje i gull og den franske Æreslegionen.  Våren 1938 gav hun sin siste forestilling på Paris operaen, og året etter valgte hun å gi sin siste opptreden i Ekserserhuset i Horten, der hennes bysbarn hilste henne med stormende jubel.

Dette bildet, og en mengde andre av Wilses kunstnerportretter, kan sees på Wall of Fame fra 27. mai og en måned framover.