Week 19 - 2019

Smile fritt

Elisabeth Meyer, Frigjøringen fra Grini fangeleir, 8. mai 1945. Tilhører Preus museums samling

Smile fritt

Lettede smil og lave skuldre. I mai 1945 ble fotografen og journalisten Elisabeth Meyer (1899-1968) oppfordret av Røde Kors til å fotografere Grini fangeleir så snart tyskerne hadde kapitulert. Fotografiene etter den aktive og markerte journalisten fra Tønsberg finnes i arkivet på Preus museum. Allerede i 1935 var hun en kjent journalist, fotograf og aktiv foredragsholder, som hadde gitt ut reiseskildringene En kvinnes ferd til Persia (1930) og En kvinnes ferd gjennem India (1933).

Da krigen brøt ut i Norge april 1940 var hun i Finnmark på et oppdrag, og hun fortsatte å reise rundt i landet og dokumentere dagliglivet gjennom hele krigen. Ved krigens slutt fotograferte hun feiringene i gatene og løslatelsen av fangene fra Grini leir 8. mai 1945. Bildene fra Grini, og bilder av sju andre kvinnelige fotografer som var aktive i Norge på samme tid, kan du nå se i utstillingen “Krigstid” på Preus museum.