Week 11 - 2015

Sjarmør med sigarett

Paul Hesse, Reklamefoto for Chesterfield sigaretter, ca 1950 - 1960. Tilhører Preus museums samlinger

Sjarmør med sigarett

Det var en gang da sigarettrøyking og friluftsliv hørte sammen. Så tett var sammenkoblingen, at det var helt naturlig å plassere dem sammen i en reklame. Fotografiet hadde ikke vært lenge i verden før det ble sett på som en vare, det etablerte seg raskt et marked for portrettfotografi for eksempel. På starten av 1900-tallet fikk fotografiet en ny rolle; det kunne også markedsføre andre objekter, og nye trykketeknikker gjorde at det lett kunne masseproduseres i aviser og magasiner. Med det var reklamefotografiet født.

Reklamefotografiet har en evne til ikke å bare selge produkter, men også livsstil. I dette bildet er alt på plass; den kjekke, friske mannen midt i naturen med sine to fuglehunder. Børsa hviler på knærne mens han tenner seg en sigarett – han er på topp i situasjonen. Bildet spiller på ønsket om å enten være ham, eller være sammen med han. Reklame- og motefotografer har levd av å være i forkant av trender, og fargefotografi ble tatt først i bruk blant disse fotografene. I dag har vi sett så mange fotografier av den andre (eller indre) siden av det å være røyker, at vi neppe ville falt for sjarmørens overtalelsesevner. De viser hvordan fotografier påvirker oss.