Week 11 - 2014

Samir M'kadmi

Samir M’kadmi, Elective affinity of causal relationships, 2007

Samir M'kadmi

Møte mellom to kulturer

Dette bildet forteller om et møte. Et møte mellom to kulturer: den norske og en annen. Hvorfra kan vi bare ane. Fotografiet heter «Elective affinity of causal relationships» og er skapt av billedkunstneren Samir M’kadmi (f. 1956). Han er født i Tunisia, vokst opp i Frankrike og bosatt i Norge.

2008 var et offisielt «mangfoldsår». Myndighetene ville at museer og institusjoner skulle fokusere på det norske samfunnets mangfoldige befolkning, og i større grad inkludere våre nye landsmenn. Preus museum laget utstillingen «Bakgrunn» og Samir M’Kadmi var en av kunstnerne som ble invitert inn i museets arkiver. Det er flere samtidskunstnere som arbeider med arkivmateriale og på den måten forteller historier ved å gjenbruke eldre materiale. M’kadmi er en av de mest spennende i Norge i dag.

Det er ikke vanskelig å se at bildet er satt sammen av et gammelt sort-hvitt fotografi og et moderne fargefotografi. Det gamle ble tatt av fotografen Marcus Selmer på 1860-tallet og viser kvinner i en røykstue. De var nok opprinnelig skeptiske til fotografen, men M’kadmi klipper dem sammen med ryggene til kvinner som tydelig kommer fra andre himmelstrøk enn våre. En får håpe at damene blir mindre skeptiske til hverandre når de får snakket sammen en stund. Kanskje oppdager de at silkestoffer og bånd på bunadene kan ha kommet fra landene de andre damene kommer fra? Bildet finner du i utstillingen «En fotohistorie» i Preus museum.