Week 3 - 2015

Russisk prevensjon

Karina Jensen, Prevensjon på russisk, 1992. Tilhører Preus museums samling.

 

 

Russisk prevensjon

En ung kvinne stiger ned fra operasjonsbordet. Året er 1992, og er fotografert på en statlig abortklinikk i Russland. Den unge kvinnen er Irina Sjeviljova som nettopp har brukt Russlands mest brukt prevensjonsmetode; abort. Senere samme år ble fotografiet kåret til Årets bilde.

Juryen la vekt på at bildet var en lavmælt beskrivelse av et menneskelig drama, der fotografen gikk inn i en svært privat og ømtålig situasjon på en respektfull og redelig måte. Dermed representerte reportasjebildet noe av det beste i pressefotograftradisjonen.

Den daværende 29-åringen Karina Jensen (1963 -1998) var frilanser i Aftenposten. Men vinnerbildet ble tatt mens hun laget dokumentarboka «Mor Russlands døtre». Kvinnen stilte villig opp etter at Jensen nøye hadde forklart deres ærend.

Karina Jensen fortalte selv at kvinnen ikke hadde noen motforestillinger. - Samtidig nøyde jeg meg med å bruke en liten Leica for ikke å pese opp personalet og for å unngå unødvendig uro, fortalte hun.

Jensen var pressefotograf og en av få kvinnelige fotojournalister hos Aftenposten på 1980 og 90-tallet.  Tross sin korte karriere påvirket og fornyet hun pressefotografiet. Som fotograf var hun opptatt av at bildet skulle formidle respekt og omsorg både for den avbildede, noe vi kan lese ut av bildet av Irina.

Boken finner du i Preus museums bibliotek, og bildet blir å se i museets jubileumsutstilling.