Week 29 - 2014

Peter Henry Emerson

Peter Henry Emerson, Quanting the Gladdon, ca 1886, platinatrykk

Peter Henry Emerson

Fotografi som kunst

Peter Henry Emerson (1856–1936) vokste opp på Cuba men var aktiv som fotograf i England.  I 1882 fikk han sitt første kamera og lærte seg å fotografere. Han fotograferte alt og eksperimenterte mye.
Emerson var egentlig utdannet lege, men praktiserte aldri faget sitt. Han begynte først å fotografere fiskere og bønder i East Anglia som en del av en antropologisk studie. Quanting the Gladdon er hentet fra boka Life and Landscape on the Norfolk Broads, og gir en nær dokumentasjon av livet på bondelandet i England på sent 1800-tall. En «quant» var en påle som brukes til å manøvrere båter fulle av høstet siv, og gladdon er en type gladiol.

Emersons estetiske program var inspirert av fransk naturalistisk maleri, og argumenterte mot soft fokus og manipulering av fotografiene. Dette beskriver han tydelig i boken Naturalistic Photography for students of Art (1889) som ble en populær, men omdiskutert publikasjon. Fotografiene skulle være skarpe og dokumentariske, men bygge på malerisk komposisjon og formidle poetiske motiver.

Emerson kom etter hvert på kant med det fotografiske miljøet og tok avstand fra tanken om at fotografi kunne være kunst. Dette kommer til uttrykk i pamfletten The Death of Naturalistic Photography (1890).