Week 46 - 2014

På den andre siden

©Henri Cartier-Bresson, Brussels, 1932. Tilhører Preus museums samlinger.

På den andre siden

Cartier-Bresson er kjent for sitt «decisive moment», det avgjørende øyeblikket; det å være oppmerksom og se det øyeblikket som utspiller seg foran deg. «Øyeblikket! Mister du det, er det borte for alltid». Henri Cartier-Bresson jobbet med det vesle Leica-kameraet, som gjorde at han kunne fotografere ganske diskret uten å bli oppdaget av de han fotograferte. Skal du fange øyeblikket, uten å iscenesette og selv gripe inn i handlingen, er det et poeng å være mest mulig «usynlig».

For Cartier-Bresson kunne den minste ting være det perfekte motiv. Bildet av de to mennene i Brussel forteller en historie om nysgjerrighet og en viss surrealisme. Et klede dekker for et ukjent skue, en av mennene har funnet et hull å se gjennom. Mannen i forgrunnen med den flotte belgiske barten ser litt skyldig ut til siden, som om han er tatt på fersken, eller kanskje han holder utkikk? Hva er det som skjer bak gjerdet som kan fremkalle denne skyldfølelsen?

 Vi kan kjenne oss igjen i nysgjerrigheten. Vi får ikke sett bak gjerdet, men selve bildet kan betraktes i Preus museums utstilling «En fotohistorie» fram til 7. desember.