Week 18 - 2015

Original blåkopi

Anna Atkins, Cystopteris fragilis, cyanotypi, ca 1850. Tilhører Preus museums samling

Original blåkopi

 

Våren er over oss med springende knopper og svevende pollen – til glede for noen og plage for andre. Britiske Anna Atkins (1799-1871) var opptatt av botanikk. På 1800-tallet var det ikke uvanlig at kvinner og menn fra overklassen fusket i vitenskapsfaget. De var aktive amatørforskere som samlet biologisk materiale. De som kunne male eller tegne lagde på den måten kopier av funnene sine, slik at de kunne studere dem videre i etterkant.
 

Anna Atkins brukte cyanotypi-prosessen for å lage sine avtrykk av plantene. Cyanotypiet er en form for kontaktkopiering, altså kameraløst fotografi. Fotografiet var et helt nytt medium, og man så hvilke fantastiske muligheter det ga for å dokumentere og publisere vitenskapelige funn. Atkins selv sa at det var vanskelig å tegne plantenes egenskaper og former så nøyaktig som cyanotypiet kunne det. Hun kombinerte teknikkens vitenskapelige nøyaktighet med en estetisk følsomhet for form og presentasjon.

 

Nyt den vakre blåkopien av Cystopteris fragilis, eller skjørlok som den heter på norsk, en plante i bregnefamilien. Snart rulles de ut over det ganske land. Denne 165 år gamle varianten kan du se på Preus museum i jubileumsutstillingen «Fra synsmaskiner til Instagram».