Week 30 - 2014

Oljeutslipp

Foto: NASA, den 24. mai 2010, fanget Advanced Spaceborne Thermal Emission og Refleksjon Radio meter (ASTER) på NASAs Terra satellitt denne høyoppløselige visningen, laget av kunstige farger, av selve tuppen av Mississippi River Delta. Bånd og flekker av olje som har lekket fra British Petroleum Deepwater Horizon offshore er sølv mot den lyseblå fargen på tilstøtende vann. Oljeutslippet skapte en miljøkatastrofe.

Oljeutslipp

Bilde av en miljøkatastrofe

Det utrolig vakre fotografiet minner om iskrystaller, men forteller en helt annet historie. Historien om en av verdens største miljøkatastrofer.
Oljeutslippet i Mexicogolfen i 2010 startet med at British Petroleums oljerigg Deepwater Horizon eksploderte og sank 20. april. Oljen pumpet ustoppelig ut i havet i tre måneder, og utgjorde det største marine oljeutslipp i petroleumsindustriens historie.
Da riggen eksploderte ble elleve menn som arbeidet på plattformen drept. 27 andre ble skadet. Etter flere mislykkede forsøk ble lekkasjen stoppet den 15 juli, men da hadde allerede 4,9 millioner fat råolje rent ut i Mexicogolfen.
En måned etter katastrofen, den 24. mai 2010, tok Advanced Spaceborne Thermal Emission og Refleksjon Radio meter (ASTER) på NASAs Terra satellitt dette høyoppløselige bildet som viser tuppen av Mississippi River Delta. Fargene i bilde er forandret for å bedre vise konsekvensene av utslippet. Bånd og flekker av olje som har lekket fra Deepwater Horizon er sølv mot den lyseblå fargen på tilstøtende vann. Bildet kan ses i Preus museums utstilling The History of Space Photography, en utstilling som ikke bare lar oss se ut i verdensrommet, men som også gir blikk utenfra og ned på vår egen klode.