Week 8 - 2015

Med kamera som våpen

Jacob August Riis, Home of an Italian Ragpicker, Jersey Street, New York, 1894.  Tilhører Preus museums samling.

Med kamera som våpen

Med kamera som våpen
I dag går det fint å bruke kamera i nesten alle lysforhold, fra strålende lys til nesten stummende mørke. Det har ikke alltid vært slik, og på slutten av 1800-tallet var det slett ingen selvfølge. Portrettet av en kvinne med barn på armen er tatt av den danskfødte fotografen Jacob Riis (1849 -1914) som emigrerte til Amerika i 1870. Han begynte å arbeide som journalist i New York og som kriminalreporter så han den fremvoksene slummen som fulgte med masseinvandringen fra Europa. Det ble starten på et mangeårig  arbeid med fokus på å forbedre de sosiale forholdene.
Riis var blant de første fotografene som tok ibruk blits, noe som gjorde at han kunne fotografere interiører og eksteriører i slummen, der det ellers var sparsomt med lys både dag og natt.
Riis brukte kameraet som våpen i en langvarig kamp for å oppnå konkrete mål som boligsanering, bedre skoler, forbedret sosialtjeneste og i kamp mot misbruk og kriminalitet Bildene brukte han i foredrag som han holdt rundt omkring i USA fram til sin død, og i bøker som ”How the Other Half Lives: Studies among the tenements of New York", 1890, og “The Children of the Poor”, 1892