Week 24 - 2015

Maleren møter fotografen

Anders Beer Wilse, Portrett av Christian Krohg, 1921. Tilhører Preus museums samling. 

Maleren møter fotografen

En aldrende Christian Krohg ser på oss med en gammel manns blikk under tunge øyelokk, men fremdeles granskende. Kanskje undres han over om Wilses kamera kan fange det samme som han kan med sin pensel. Fotografi ble ikke oppfattet som en egen kunstform i Norge før på 1970-tallet, selv om flere av Wilses bilder kan betraktes som kunst.

For tiden kan man se 36 av Wilses portretter på Wall of Fame, en av veggene i jubileumsutstillingen på Preus museum. Portrettene er hentet fra Landslaget for Reiselivets arkiv, som er i museets samling. Portrettene skulle være med på å presentere Norges nye adel utenfor landets grenser; kunstnere og kulturpersonligheter, samt den politiske eliten.  

 

Vi feirer i år 150-årsjubileum for Wilses fødsel. Portrettene som henger på veggen hos Preus museum viser at Wilse var en moderne portrettfotograf på 1920- og 30-tallet. Hna bryr seg ikke om å forskjønne de han fotograferer, men setter dem i et dramatisk lys for å få fram karakteren deres.  

 

På bildet er Krohg 68 år, og nærmer seg livets slutt. Det er 35 år siden han malte "Albertine i politilegens venteværelse". Bildet av den fattige sypiken som er tvunget ut i prostitusjon skapte stor oppstandelse fordi Krohg berørte et tabubelagt område; seksuallivet. 

Krohg kjempet mot sosial urett med både malerier og bøker. Blikket som ikke viker, men utfordrer, har Wilse fanget i sitt portrett.