Week 31 - 2014

Ludwig David

Ludwig David, Uten tittel, 1897, gummitrykk, 25 x 35 cm

Ludwig David

En viktig læremester

Den fotografiske industrien og dermed alle tilhørende reproduksjonsteknikker fikk et kraftig oppsving mot slutten av 1800-tallet. Dette førte til at antallet fotografer – både amatører og profesjonelle – steg i Europa. Samtidig organiserte man seg i grupper og klubber og flere fotoskoler dukket opp.

Ludwig David (1856-1930) var en av de sentrale amatørfotografene i det tyskspråklige området omkring 1900. Han hadde både grafisk og militær utdannelse. I 1882 viste han for første gang frem fotografier og i 1887 var han en av grunnleggerne til «Club der Amateurphotographen». David skrev flere lærebøker om «Moment-Photographie» som han mente var på et høyt nivå. Dette er ikke «snapshot» slik vi forstår i dag, men et komponert fotografi inspirert av tidens komposisjonsregler og med dagligdagse motiver slik som dette bildet tatt sannsynligvis i Hamburg. Originalen kan ses i Preus museums faste utstilling.