Week 34 - 2014

Langsomt fotografi

Johanne Seines Svendsen, Fra prosjektet Through a Glass, Darkly, 2010-2013

Langsomt fotografi

Vi lever i raske tider. Vi er effektive og påkoblet, simultane og fleksible og tilgjengelige. Mellom alle gjøremål, fotograferer vi det vi driver med, deler og kommenterer. Mister vi noe på veien?

Noen ganger kan man gå grundigere inn i prosessene, få en dypere forståelse og rekke å følge en tankerekke hele veien ut ved å bremse tiden. Johanne Seines Svendsen (f. 1981) kaller det hun driver med for «langsomt fotografi». Hun jobber med kollodium våtplate, en over 160 år gammel teknikk fra fotografiets barndom. Det er langsomt fordi teknikken er omstendelig og lukkertiden er lang. Fotografen må selv kutte og stryke glassplater med kjemi som er ømfintlig for UV-lys, og de må eksponeres og fremkalles mens kjemikaliene fortsatt er våte, i løpet av rundt 10-15 minutter.

I bildene finner du fingermerker og flenger i overflaten. Dette er spor som oppstår som et resultat av arbeidsprosessen, men som samtidig er med på å si noe om menneskets sårbarhet og forgjengelighet. Bildene til Seines Svendsen bærer med seg fortellingen om sin egen skapelse, på samme måte som vi mennesker er preget av vår egen historie og erfaringer. Resultatet er ikke alltid forutsigbart, slik er det vel med oss mennesker også. Kanskje kan du se mannen også til høyre i dette diptyket, der han så vidt bryter gjennom tåken?

Hun er årets festivalutstiller på Fotografiets dag, og du kan bli bedre kjent med henne og bildene hennes gjennom utstillinger, foredrag og visninger.