Week 23 - 2016

Italiensk madonna

Lewis Hine, Italian Madonna, Ellis Island, 1905. Tilhører Preus museums samling

Italiensk madonna

Fotografen Lewis Hine (1874-1940) var en pioner innen dokumentarfotografiet. For ham var kameraet et verktøy for å dokumentere sosiale urettferdigheter og fattigdom på begynnelsen av 1900-tallet. Hans første fotoprosjekt var å fotografere nyankomne innvandrere på Ellis Island. Det var der han i 1905 fotograferte “Italian Madonna“, kvinnen som sitter med barnet i fanget.

 

Både tittel, komposisjon og lys gir klare assosiasjoner til kunsthistoriens madonnabilder. Hine var opptatt av at søke det individuelle i sine portretter, de kunne være idealiserende, optimistiske, eller som her i dette bildet, et romantisk portrett. Vi vet ikke så mye om kvinnen, annet enn at hun kom til USA 1905 med båt for å søke en ny tilværelse. Med seg hadde hun den viktigste bagasjen et menneske kan ha; håp. Håpet om en bedre fremtid, håpet om et liv for seg og familien. Akkurat som mange gjør i dag når de flykter fra krig og fattigdom.

 

Når vi tenker på dokumentarfotografi, tenker vi ofte på det som realistisk fotografi som viser oss verden slik den er. Men alle fotografer fortolker omgivelsene, akkurat som vi fortolker bildene deres gjennom våre egne kulturelle briller. Mens mange av hans samtidige så på den store bølgen med innvandrere som skitne, fattige mennesker, ville Hine vise dem med verdighet. 

 

Mange av Lewis Hines portretter kan man fortsatt se på Ellis Island Museum i New York. Den italienske madonnaen kan du møte på Preus museum. Kanskje kan du finne en moderne utgave i nabolaget?