Week 38 - 2018

Isfri passasje

Rune Eraker, Nordvestpassasjen, 1993 

Isfri passasje

Søndag åpner to nye utstillinger på Preus museum, med fokus på miljøvern og bærekraft. Den ene utstilleren er den norske fotografen Rune Eraker, som går tett på de menneskene som lever med konsekvensene av klimaendringene på kroppen. Kanskje oppleves det litt overraskende at det allerede i 1993 var et tema at isen smeltet ved polene?

Eraker fotograferte inuittene langs Norvestpassasjen som opplevde at isens utbredelse ble stadig mindre, og at deres tradisjonelle jakt og fangstkultur ble truet av issmeltingen. På bildet ser vi inuitter i det autonome distriktet Nunavut i Nord-Canada som er på vei ut på jakt i sine åpne båter. Det er 20 grader i lufta og isen har etterhvert gått mellom Gjøahavn og fastlandet. Sommeren har kommet uvanlig tidlig dette året. Det er et varsel om at Nordvestpassasjen etter hvert skulle bli nærmest isfri om somrene.