Week 46 - 2013

Imogen Cunningham

Imogen Cunningham, Stan, 1954-59 ca. Preus museums samling

Imogen Cunningham

Fotograf med innflytelse

Portrettet er fotografert av den amerikanske fotografen Imogen Cunningham, en av de mest betydningsfulle kvinnelige fotografene i USA på 1900-tallet. Hun besluttet seg tidlig for å bli og studerte håndverket hos Edward S. Curtis i tre år før hun startet sitt eget portrettstudio i 1910.

Imogen Cunningham er en unik figur i fotohistorien med sitt lange kunstnerskap som har hatt stor påvirkning på andre fotografer, mye grunnet bredden og variasjonen i motiv. Hun startet som portrettfotograf i en malerisk tradisjon som hun forlot for modernismen på 1930-tallet. Hun har fotografert natur og blomstermotiv som blant annet har inspirert fotografer som Robert Mapplethorpe. Imogen Cunningham arbeidet også et par år på 1930-tallet for magasinet Vanity Fair og hun fortsatte å fotografere fram til sin død i 1975, 93 år gammel.

Portrettet av Stan kan man se på Preus museum i utstillingen «En Fotohistorie» og flere av hennes bøker finnes i biblioteket.