Week 51 - 2013

Gertrude Käsebier

Gertrude Käsebier, Mor med to barn, ca. 1902-03, original platinatrykk, 130 x 145 mm. Preus museums samling

Gertrude Käsebier

Madonna og barnet

Mon tro, om Gertude Käsebier (1852-1934) hadde alle maleriene av Jomfru Maria med Jesus-barnet på fanget og den lille døperen Johannes i tankene da hun fotograferte denne moren med to barn? Det er bare å ta et søk på Google etter «Madonna med barnet» og man ser hvorfor vi tenker på Maria med Jesus-barnet og julehøytiden – og ikke popstjernen – så snart vi ser et slikt bilde.
Käsebier var en av de mest kjente og vellykkede fotografene i sin tid. I 1897 åpnet hun portrettstudio i Fifth Avenue i New York. Hennes motiver hadde ofte fokus på temaer som familie og morsrollen. Så hadde hun da begynt sent å studere portrettmaling og fotografi, etter at hun hadde fått tre barn. For å promotere sin egen virksomhet deltok hun ofte på utstillinger og publiserte bilder i magasiner og aviser. I 1904 deltok hun bl.a. på den store internasjonale utstillingen i København der også norske Robert Collett var representert. Gjennom det danske Tidskrift for Amatørfotografier ble også norske fotografer kjent med hennes arbeider.