Week 27 - 2014

Fotografiets dag

Johanne Seines Svendsen, Fra prosjektet Through a Glass, Darkly, 2010-2013

Fotografiets dag

Gammel teknikk møter ny tid

Bildet til Johanne Seines Svendsen har noe gammelt men samtidig noe nytt over seg. Vi får umiddelbart følelsen av noe forgangent når vi ser bildet i svart-hvitt med spor i kantene. Men bildet er ikke resultatet av lek med digitale filtre. Seines Svendsen bruker nemlig en gammel fotografisk teknikk som hun kombinerer med et samtidig uttrykk.

Fredrick Scott Archer innførte kollodium våtplateteknikken i 1851. Håndkuttede glassplater strykes med kjemikalier for å gjøre dem sensitive for UV-lys. Platen må eksponeres og fremkalles mens kjemikaliene fortsatt er våte, i løpet av rundt 10-15 minutter. Eksponeringen må gjøres mens platen fremdeles er våt, derav navnet våtplate. Metoden ble opprinnelig brukt fram til 1880, men i dag opplever man en ny bølge av fotografer som tar opp teknikken i søken etter alternativer til den digitale prosessen.

Selv om eksponeringstiden ble drastisk kortet ned med våtplateteknikken, kunne den likevel være på flere sekunder. Den som ble portrettert måtte ikke røre en muskel!
Glassplaten har merker etter prosessen, et fingeravtrykk kan skimtes nede i høyre hjørne, og det er flenger i overflaten. Bildene til Seines Svendsen bærer med seg berettelsen om sin egen skapelse, på samme måte som vi mennesker er preget av vår egen historie og erfaringer.

Johanne Seines Svendsen kan du bli godt kjent med på Fotografiets dag 24. august på Karljohansvern; hun er årets festivalutstiller.