Week 22 - 2015

Evige formasjoner

Carl Nesjar,  Fjellvegg, Hummeren, Viksfjord, ca 1950-1955. Tilhører Preus museums samling. 

Evige formasjoner

23. mai døde Carl Nesjar, 94 år gammel. Nesjar var en kunstner som uttrykte seg på mange vis. Han ville i tillegg gjerne vært astronom, geolog og atomfysiker, om livet hadde gitt tid og rom for det. Likevel kan man vel si at Nesjar fikk utnyttet sin tilmålte tid på jorda godt. Det 17 år lange samarbeidet med Picasso er godt kjent, manifestert i utsmykningen på Y-blokka i Oslo. Han lagde skulpturer og skapte sandblåste veggmalerier i naturbetong. Han var grafiker og malte med olje. Kanskje har du sett en av helårsfontenene hans som endrer karakter om vinteren når kulda sakte fryser dråpe etter dråpe til is. Carl Nesjar var også fotograf, og hadde kameraet med seg gjennom hele livet. Ofte skapte han nærmest abstrakte motiver av detaljer i naturen.  

Carl Nesjar ble født i Larvik i 1920, og pendlet i barndom og ungdom mellom fødebyen og New York. Bildet er hentet fra skjærgården utenfor Larvik. "Viksfjord er vel i grunnen det stedet i verden hvor jeg føler meg mest hjemme". Landskapet, med sine isskurte berg, hadde en spesiell plass i Nesjars hjerte. Det er lett å forstå hans fascinasjon for det myke og det harde i steinen, refleksjonene i vannflaten, det sensuelle i de evige formasjonene. Bildet kan du se i Preus museums jubileumsutstilling fram til 28. juni.

"Hvis du får til noe av verdi, vil det overleve mannen", sa Carl Nesjar. Forhåpentligvis overlever Y-blokka både mannen og den sittende regjering.