Path arrow Discover the Exhibitions Path arrow Education Path arrow Image of the week Path arrow Et bilde av et bilde av et bilde

Week 39 - 2014

Et bilde av et bilde av et bilde

Vilde Salhus Røed, Blue Sail, fra serien A Carpet of Primroses, 2013. C-print

Et bilde av et bilde av et bilde

Da oppfinnelsen av fotografiet ble offentliggjort 19. august 1839 fikk verden tilgang til et nytt medium for bildeskapning. Det nye mediet representerte en aldri så liten revolusjon. Fotografiet introduserte en mekanisk reproduksjon, riktig nok i sort-hvitt, men tanken om å utvikle en prosess som kunne fange en verden i farger var alt i gang.

Kunstneren Vilde Salhus Røed, som søndag er aktuell med utstillingen For the Sake of Colour, har med utgangspunkt i museets samling satt søkelys på fargefotografiet. Gjennom bearbeiding av Leif Preus reproduksjoner av viktige fareprosesser fra fotografiets historie, undersøker hun mediets evne til å gjengi motivet det avbilder. 

Ved å presentere oss for et bilde av et bilde av et bilde stiller hun spør hun oss om hvilke farger vi egentlig ser? Salhus Røed peker på at hverken det blå seilet i den originale autokromen eller det blå seilet i det reproduserte fotografi speiler naturen slik fotografen så det, men er styrt av fysiske lover og kjemiske prosesser.