Path arrow Discover the Exhibitions Path arrow Education Path arrow Image of the week Path arrow En fredsprisvinner med en drøm

Week 49 - 2018

En fredsprisvinner med en drøm

Ukjent fotograf, Morgenpostens arkiv, Fakkeltoget til ære for Nobelprisvinner Martin Luther King jr. og hans kone Coretta i Oslo desember 1964. Tilhører Preus museums samling.

En fredsprisvinner med en drøm

I et vinterkaldt Oslo vandrer Martin Luther King jr. og hans kone Coretta gjennom et hav av fakler og begeistrede kroniske norske hurrarop på Universitetsplassen 10. desember 1964.
Året før hadde han holdt sin ikoniske «I have a Dream»-tale. Nobelprisen bidro til å øke Kings prestisje enda mer, og kanskje forsterket den også hatet mot ham fra sterke krefter i Sørstatene. Et hat som til slutt endte med at han ble offer for et attentat i 1968.