Week 8 - 2014

Edward Steichen

Edward Steichen, Alexandra og Harald Thaulow, 1901

Edward Steichen

Det blir ofte skandaler i kunsten. Noen ganger kan ettertiden ikke forstå hvorfor.

Da billedhuggeren August Rodins monument over Balzac ble utstilt i Paris for første gang i 1898, førte dette til en stor skandale. Selv i USA kom dette i avisene. Den unge Edward Steichen (1879-1973), som både laget litografier og fotograferte, så bildet av statuen og ble så imponert at han bestemte seg for å reise til Paris. Her ankom han i 1900 for å studere ved Académie Julian. Den unge kunststudenten fra Milwaukee var sjenert, men hadde et sterkt ønske om å treffe og fotografere Rodin. Inngangsporten ble en norsk maler som var god venn med Rodin, Frits Thaulow (1847-1906).

Dette fotografiet av Alexandra Thaulow (1862-1955) og hennes sønn Harald tok Steichen i 1901. Fotografiet er et fotogravyr og kan ses i original på Preus museum for tiden. Frits Thaulow, som var en av Norges mest internasjonalt kjente malere på den tiden hadde giftet seg med Alexandra Lasson, Oda Kroghs og Bokken Lassons søster, i 1886. Sønnen Harald er 13 år på bildet. Du kan se dette fotografiet i utstillingen En fotohistorie i Preus museum.